Information om ägarförändring i Humle Kapitalförvaltning Holding AB