Kapitaltäckning och Likviditetsrisker i Humle Kapitalförvaltning AB 2016-12-31