Delårsrapport Humle Kapitalförvaltning AB, 1H 2017