Kapitaltäckning och likviditetsrisker i Humle Kapitalförvaltning AB 2017-09-30