Kapitaltäckning och likviditetsrisker i Humle Kapitalförvaltning AB 2017-12 31