Kapitaltäckning och likviditetsrisker i Humle Kapitalförvaltning AB 2018-06-30