Kapitaltäckning och likviditetsrisker i Humle Kapitalförvaltning AB 2018-09-30