Allmänna villkor Humle Kapitalförvaltning fr o m 10 december 2018