Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

Humle är generellt sett intresserade av att informeras för att eventuellt delta vid marknadssonderingar.

Kontaktpersoner för marknadssonderingar är ansvariga fondförvaltare Mikael Eidvall och Fredrik Stenkil.

Mikael Eidvall
Telefon: 08-407 35 54
Mobil: 0736-55 71 07
mikael.eidvall@humlekapital.se

Fredrik Stenkil
Telefon: 08-407 35 81
Mobil: 0702-64 68 12
fredrik.stenkil@humlekapital.se