Om Humle Kapitalförvaltning

Humle kapitalförvaltnings historia går tillbaka till 1997 då Myrberg & Partner Kapitalförvaltning grundades. År 1999 förvärvades bolaget, som då även bestod av fondbolaget Aktie-Ansvar, av Invik & Co AB. Sedan 2006 heter bolaget Humle Kapitalförvaltning AB. Företaget drivs av sina medarbetare som även är delägare i moderbolaget Humle Kapitalförvaltning Holding AB.

Idag förvaltar Humle Kapitalförvaltning ca 17 miljarder kronor fördelat på drygt 2 000 kunder. Bland våra kunder finns privatpersoner, företag, institutioner och kyrkliga församlingar

På lång sikt är kapitalförvaltningsbranschen en tillväxtmarknad. Tillväxten har gjort att fler aktörer etablerar sig och utbudet av produkter och tjänster ökar. Många kunder känner sig vilsna i valet av finansiella tjänster och nya instrument som erbjuds. Humle Kapitalförvaltning är en förvaltare som inte handlar värdepapper för egen räkning. Som förvaltare och rådgivare koncentrerar vi oss på kundnyttan, och detta har genom åren visat sig vara det bästa för våra kunder. En förvaltare hos Humle Kapitalförvaltning har i genomsnitt arbetat mer än 20 år inom kapitalmarknaden och har därmed en gedigen erfarenhet.

Förtroende

Ekonomi är centralt i allas tillvaro. Privatpersoner, företag, stiftelser och andra organisationer är på olika vis beroende av det kapital man förfogar över. En god ekonomi ger i många situationer en känsla av trygghet och oberoende. Att ha råd att avstå från någonting, kan många gånger vara lika värdefullt som att ha råd att förverkliga det som känns viktigt.

Inom Humle Kapitalförvaltning har vi fått förtroendet att fatta viktiga ekonomiska beslut åt våra kunder. Med detta följer ett stort ansvar. Vi känner stolthet och tacksamhet och är medvetna om att vi varje dag måste förtjäna ett fortsatt förtroende.

Vi ägnar mycket tid och engagemang åt att lyssna till och förstå våra kunders önskemål. Våra kapitalförvaltare har djup kunskap om och nära kontakt med varje enskild kund. Dialogen mellan förvaltare och kund skapar ofta starka och långvariga kundrelationer.

Genom personalens delägarskap knyts viktig kompetens närmare till företaget, medarbetarnas engagemang ökar och ansvaret blir tydligare. Det är en trygghet för våra kunder.