VD

Lennart Österlund

VD i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

Lennart är styrelseordförande i; Humle Kapitalförvaltning Holding AB, Säbyholm Fastigheter AB, Säbyholm Intressenter AB, Säbyholm Bostäder 2 AB, Säbyholm Bostäder 3 AB, Säbyholm Förskolor AB, Hebbo Skog AB, Ladza Holding AB, samt styrelseledamot i; Metropol Fastighets AB och B & P Boje & Partners AB.

Styrelse

Ulf Adelsohn

Styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2006.

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

Ulf Adelsohn har en jur kand vid Stockholms universitet och är idag verksam genom flertal styrelseuppdrag, som ordförande hos Svenska Vårdfastigheter AB och som ledamot hos Gummesson Fastighet AB, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica, Transticket AB, Offentliga Hus/Fastator AB samt Business Sweden. Ulf har varit Landshövding i Stockholm och styrelseordförande i SJ.

 

Jan Arpi

Styrelseledamot sedan 2018.

Jan Arpi är verksam hos Söderberg & Partners Securities AB (Vice VD).

Magnus Eidvall

Styrelseledamot

Anställd i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

 

Magnus Wikner

Styrelseledamot sedan 2018

Magnus är affärsområdesansvarig inom Söderberg & Partners Securities AB.

Ann Olsson

Styrelseledamot

Anställd i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB.

Ann är styrelseledamot i Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond.