Ledning

 

VD

lennart_ostlund

Lennart Österlund

VD i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

Lennart är styrelseordförande i; Humle Kapitalförvaltning Holding AB, Säbyholm Fastigheter AB, Säbyholm Intressenter AB, Säbyholm Bostäder 2 AB, Säbyholm Bostäder 3 AB, Säbyholm Förskolor AB, Hebbo Skog AB, Ladza Holding AB, samt styrelseledamot i; Metropol Fastighets AB och B & P Boje & Partners AB.

Styrelse

ulf_adelsohn

Ulf Adelsohn

Styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2006.

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

Ulf Adelsohn har en jur kand vid Stockholms universitet och är idag verksam genom flertal styrelseuppdrag, som ordförande hos Svenska Vårdfastigheter AB och som ledamot hos Gummesson Fastighet AB, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica, Transticket AB, Offentliga Hus/Fastator AB samt Business Sweden. Ulf har varit Landshövding i Stockholm och styrelseordförande i SJ.

erik_saers

Erik Saers

Styrelseledamot sedan 2009.

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

Erik Saers är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har varit ledande befattningshavare hos Finansinspektionen (2003-2009), och VD på fondkommissionärer (1990-2001). Erik är styrelseordförande i Edvard Welanders stiftelse, Finsenstiftelsen och Insamlingsstiftelsen Hudfonden, samt styrelseledamot i Tundra Fonder AB och Brainstorm AB.

magnus_eidvall

Magnus Eidvall

Styrelseledamot

Anställd i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB

jonas_irnell

Jonas Irnell

Styrelseledamot

Anställd i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB.

Jonas är styrelseledamot i Edvard Welanders stiftelse, Finsenstiftelsen, Insamlingsstiftelsen Hudfonden, samt styrelseordförande i Violet & Gösta Janssons stiftelse för bevarande av kulturarvet på Arholma Ö.

ann_olsson

Ann Olsson

Styrelseledamot

Anställd i Humle Kapitalförvaltning AB

Delägare i Humle Kapitalförvaltning Holding AB.

Ann är styrelseledamot i Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond.