Kapitalförvaltare

Björn Andersson

Födelseår

1950

Erfarenhet

Medgrundare av Humle Kapitalförvaltning. Har sedan 1974 arbetat med kapitalförvaltning och placeringsrådgivning inom bank och fondkommissionärer.

08-407 35 55
0708-17 71 04

Magnus Eidvall

Födelseår

1959

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Erfarenhet

Medgrundare av Humle Kapitalförvaltning AB. Har sedan 1985 arbetat med kapitalförvaltning inom bank och fondkommissionärer.

08-407 35 58
0707-10 57 10

Mikael Eidvall, (assisterande förvaltare Humle Fonder)

Födelseår

1987

Utbildning

Masterexamen i Finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet

Har tidigare arbetat som analytiker inom Corporate Finance på PK Partners

08-407 35 71
0736-55 71 07

Bengt Gewalli

Födelseår

1950

Utbildning

Ekonom Lunds Universitet

Erfarenhet

Anställd i SEB 1976 och arbetat på flera olika befattningar inom SEB, företrädesvis inom värdepappersområdet. De senaste åren inom Private Banking med kapitalförvaltning. Humle Kapitalförvaltning AB sedan september 2007.

08-407 35 94
0704-24 25 89

Erik Hermansson

Födelseår

1973

Utbildning

Civilekonom Örebro Universitet

Erfarenhet

Har arbetat som kapitalförvaltare på Humle Kapitalförvaltning sedan 1998. Har tidigare arbetat som förvaltare på Nordea.

08-407 35 64
0707-10 57 01

Jonas Irnell

Födelseår

1960

Utbildning

Civilekonom Uppsala Universitet

Erfarenhet

Medgrundare av Humle Kapitalförvaltning AB. Har sedan 1985 arbetat med kapitalförvaltning inom banker och fondkommissionärer.

08-407 35 56
0707-10 57 02

Anders Limé

Födelseår

1958

Utbildning

Jur kand Stockholms Universitet

Erfarenhet

Arbetat inom kapitalförvaltning sedan 1987 på bl.a. Handelsbanken och Carlson Investment management.

08-407 35 85
0707-48 18 26

Fredrik Lundqvist

Födelseår

1975

Utbildning

Ekonom, Lunds Universitet

Erfarenhet

Har sedan år 2000 arbetat inom finansbranschen. Mellan åren 2007-2015 med kapitalförvaltning inom Nordea.

08-407 35 73
070-710 86 32

Alexander Ribohn

Födelseår

1976

Utbildning

Ekonom, Företagsekonomiska Institutet

Erfarenhet

Har sedan 1999 arbetat med kapitalförvaltning. Arbetat hos Humle Kapitalförvaltning sedan 2001.

08-407 35 98
0707-10 57 06

Johan Sörnäs

Födelseår

1963

Utbildning

Ekonom, Frans Schartau, ekonomisk specialkurs

Erfarenhet

Har sedan 1988 arbetat med kapitalförvaltning inom banker och fondkommissionärer både i Sverige och Luxemburg.

08-407 35 83
070-496 18 65

Lennart Österlund, VD

Födelseår

1958

Utbildning

Civilekonom Umeå Universitet

Erfarenhet

Medgrundare av Humle Kapitalförvaltning AB. Har sedan 1987 arbetat med kapitalförvaltning inom banker och fondkommissionärer.

08-407 35 57
0707-10 57 00

Ewa Ernest Humble

Födelseår

1954

Erfarenhet

Har arbetat som kapitalförvaltare sedan 1988 hos SEB, Carnegie och Kaupthing.

08-407 35 60
0709-46 91 17

Försäkring

Lars Berg

Försäkringsrådgivare

Födelseår

1959

Utbildning

Gymnasieekonom, IFU Diplom Liv & Sakförsäkring.

Erfarenhet

Verksam inom försäkrings- och finansieringsområdet sedan 1979 hos Folksam samt inom SEB koncernen.

08-407 35 53
0706-90 00 78

Hans Nordström

Försäkringsrådgivare

Födelseår

1964

Utbildning

Gymnasieutbildning, IFU Diplom Liv, SwedSec licens, Insuresec licens.

Erfarenhet

Arbetat med försäkringsfrågor sedan 1989 både inom försäkringsbolag och som försäkringsmäklare.

08-407 35 67
0707-16 55 04

Anne Ekman

Försäkringsassistent

Födelseår

1960

Utbildning

Civilekonom från Boston University, Boston USA.

Erfarenhet

Verksam sedan 1979 inom bank & finanssektorn, främst med företagskunder.

08-407 35 72
0702-78 78 57

Veronica Skantz

Försäkringsassistent

Födelseår

1971

Erfarenhet

Har sedan 1990 arbetat inom bank och finans.

08-407 35 52

Marknad

Ekonomi

Stig Jogsten

Födelseår

1954

Utbildning

Ekonom

Erfarenhet

Har de senaste 7 åren arbetat som chefsrepresentant på Nordea International Private Banking i Spanien. Har tidigare arbetat på Catella Kapitalförvaltning samt många år inom bankvärlden.

08-407 35 66
0708-99 27 37

Ann Olsson

Födelseår

1955

Utbildning

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Erfarenhet

Har sedan 1979 arbetat med ekonomiadministration med tyngdpunkten på redovisning, är sedan 2001 ekonomichef på Humle Kapitalförvaltning

08-407 35 51

Kassa / Kundtjänst

Ave Sillard

Födelseår

1965

Erfarenhet

Lång erfarenhet inom bank/finans gällande regelverk, administration och systemlösningar

08-407 35 78
076-669 8778

Christine Pihl

Receptionist, husmor

Födelseår

1960

Erfarenhet

Har sedan år 2000 arbetat som receptionist/konferensvärdinna hos Ernst & Young, Valea & Lindorff.

08-407 35 50

Caroline Gilstring

Födelseår

1977

Erfarenhet

Har arbetat inom företaget sedan 2001.

08-407 35 74

Chanett Rosenberg

Födelseår

1968

Erfarenhet

Har sedan 1989 arbetat inom Bank & Finanssektorn.

08-407 35 68