Personuppgiftspolicy –

Din integritet är viktig för oss på Humle Kapitalförvaltning (”Humle”). Därför har vi på Humle upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgiftspolicyn beskriver även rättigheter du har mot oss och hur du kan utöva dem. Personuppgiftspolicyn innehåller även kontaktuppgifter till oss, vårt dataskyddsombud och Integritetsmyndigheten. Mer information finner du här; Personuppgiftspolicy Humle