Förvaltning

Som kund kan du välja rådgivande förvaltning. Då är du själv aktiv och med hjälp av din rådgivare fattar du investeringsbesluten. Du kan även välja portföljförvaltning som innebär att du överlåter det dagliga arbetet till våra erfarna förvaltare. Förvaltningen sker alltid med dig som kund som utgångspunkt och alltid inom ramen för den inriktning du önskat. Som kund har du löpande kontakt med din rådgivare som regelbundet går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig.

Läs mer om förvaltningen

Onlinetjänst

Här kan du som kund logga in och se dina depåer hos oss.
Klicka och kom in på Humles Onlinettjänst.

Logga in