Placeringsinriktning

Fonden placerar i huvudsak i svenska aktier och portföljen består av ca 20-25 stora och medelstora svenska bolag.

Förvaltningsfilosofi

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att de placeringar som görs bygger på en egen fundamental analys. Vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid. Fonden har ett långsiktigt synsätt där stor vikt läggs vid företagens värdering och marknadsposition, snarare än indexvikt. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en god riskjusterad avkastning.

Kursutveckling (NAV) Humle Sverigefond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.humlekapitalforvaltning.se