Pensionssparande

I korthet finns det tre ”byggstenar” i ett pensionssparande: 1) statlig pension som alla får och till viss del är beroende av de inkomster man haft, 2) Tjänstepension vilket är ett avtal med arbetsgivaren och kopplat till den tjänst man har, samt 3) eget privat pensionssparande. Statlig pension kan tas ut tidigast från 61 års ålder, medan tjänstepensioner och privat pensionssparande kan tas ut från 55 års ålder.

En del försäkringslösningar är alldeles utmärkta , medan andra kan vara mindre bra. Bland de sistnämnda bör uppmärksammas komplicerade fondprodukter  som många inte riktigt förstår, samtidigt som avgifterna är höga.

För en person som haft många olika arbetsgivare, vilka haft olika försäkringslösningar, är det mycket svårt att få en ordentlig överblick. Om du vill ha hjälp med att få en sammanställning av ditt pensionskapital är du varmt välkommen att kontakta oss.

Redovisning

Våra kunder får regelbundet en överskådlig redovisning av sina innehav och i samband med årsskiften upprättar vi deklarationsunderlag för de värdepapper som vi förvaltar. Via webcap försäkringssystem kan kunden själv gå in och titta på utvecklingen på sina försäkringar. Inloggningsuppgifterna mailar vi ut vid förfrågan från kunden.